Nguyên tắc đạo đức

  1. Nhà máy sản xuất được trang bị hệ thống xử lý chất thải hiện đại.
  2. Không sử dụng lao động trẻ em.
  3. Không sử dụng nguyên liệu có nguồn gốc động vật.
  4. Sử dụng các nguyên liệu thân thiện với môi trường.
  5. Luôn đặt lợi ích của người tiêu dùng lên hàng đầu.